Hiển thị các bài đăng có nhãn centa park. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn centa park. Hiển thị tất cả bài đăng

27/12/2015

5.0/5

Chủ đầu tiếp tục chào bán Căn Hộ Centa Park sở hữu một vị trí khá đẹp tại trung tâm quận Tân Bình với 4 mặt tiền Đồng Đen – Bàu Cát 9 – Thoại Ngọc Hầu – Âu cơ. Với diện tích 2,2ha sỡ hữu một vị trí khá rộng tại khu trung tâm Tây Sài Gòn:


Căn hộ Centa Park Tân Bình