18/10/2015

5.0/5

Đất nền là gì - Đất Nền Dự Án Là Gì

Đất là của nhân dân, nhà nước thay mặt nhân dân để quản lý đất đai do đó mọi công dân Việt Nam điều chỉ có quyền sử dụng đất. Dự là dự định làm một việc gì đó. Án là một vấn đề nào đó! Do đó đất dự án có thể xem như là đất chuẩn bị cho một dự án nào đó mà khi mua người mua phải trả một khoản trước để đặt cọc mua cái quyền sử dụng đất, sau đó muốn xây cất hay sang nhượng phải theo một quy trình, quy định của dự án đã được chính phủ phê duyệt!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét